Bli medlem

Priser for medlemskap i Barnas Turlag Sveio for 2018 (medlemskap i Haugeund Turistforening):

Familiemedlemskap                                    kr  1215,-

Hovedmedlem                                              kr    680,-            

Ungdom (19 – 26 år )                                  kr    350,-            

Honnør  (67 år og over)                              kr    530,-            

Barnas Turlag (0 – 12 år)                           kr    125,-            

Skoleungdom     (13 – 18 år)                      kr    210,-             

Husstandsmedlemskap                              kr    340,-    

Sjekk medlemsfordeler og priser på medlemskap på DNTs hovedsider